Погребение

Траурна агенция „Покой“ организира погребения на територията на цялата страна, включително и погребения на покойници от различни вероизповедания – мюсюлмански, еврейски

Фирмата разполага със собствена хладилна камера
За организация на погребение в ново гробно място е необходимо:
  • Съобщение за смърт, издадено от личен лекар или болнично заведение, ако смъртта е настъпила в такова.
  • Лична карта на покойника
За организация на погребение в старо гробно място, освен горепосочените документи са необходими:
  • Квитанция за платено гробно място и удостоверение за наследници на титуляра на гробното място.
  • Необходимо е да са минали осем години от последното погребение, за да се ползва гробното място.
Обадете се! Обадете се!